Návody

Vyhledávání

Na serveru lze vyhledávat dvěma způsoby: textově nebo pomocí menu vlevo. V obou případech se vám výsledek hledání zobrazí dvakrát: jednou pod záložkou „mapa“ jako bod a jednou pod záložkou „výpis“ jako kartička. (Stejná kartička se objeví i nad bodem v mapě, pokud na něj kliknete.)

Textové vyhledávání

Hledaný výraz (například „novák“) vepište do okénka na horní liště a stiskněte klávesu Enter nebo tlačítko vpravo od okénka. Vyhledávání nerozlišuje malá a velká písmena.

Vyhledávání pomocí menu

Všiměte si, že některá tlačítka menu mají vpravo malé „+“ (plus) nebo „-“ (mínus). To znamená, že je lze rozbalit (+) nebo sbalit (-). Vyzkoušejte si to tak, že na tlačítko jednou kliknete. Dalším kliknutím se tlačítko vrátí do původního stavu.

Vyhledávání v menu spustíte tak, že kliknete do prázdného čtverečku vlevo od popisu tlačítka. Ve čtverečku se objeví „fajfka“ a na mapě i ve výpisu se vykreslí/vypíšou všechny body zařazené do dané kategorie.

Kategorie v rámci jednoho menu jsou navzájem nezávislé (paralelní). To znamená, že když zašrtnete „farmy“, vypíšou se vám farmy, a když pokračujete zaškrtnutím „zahrad“, PŘIDAJÍ se vám k nim zahrady.

Křížové vyhledávání pomocí šedých menu

Všimněte si, že pod hlavním barevným menu jsou ještě tři šedá menu nazvaná „Kraje“, „Speciality“, „Certifikáty“ a „Permakultura“. Tato menu slouží ke křížovému (kombinovanému) vyhledávání v kombinaci s barevným menu. Pokud je barevné menu odznačené (nic není vybráno), pak ani označení položky v šedém menu nepřinese žádný výsledek. Pokud je však zaškrtnuta položka v barevném menu, pak označení položky v šedém menu zpřesňuje výběr.

Příklad: když zašrtnete „farmy“, vypíšou se vám všechny farmy v republice, ale když v šedém menu „Kraje“ označíte pouze jeden kraj, výběr se zúží pouze na něj. Podobně, když zaškrtnete třeba „zahradnictví“ (v barevném menu „zahrady“) a k tomu „E-SHOP“ (v šedém menu „Speciality“), z výběru ZMIZÍ všechna zahradnictví, která nemají e-shop.

 

(pokračování příště)